Ίδρυση Τοπικού δικτύου

Σκοπός και στόχοι του Δικτύου:

Ο κύριος σκοπός του δικτύου είναι αφενός η βαθύτερη γνωριμία με ορισμένες πολύ σημαντικές Ανθρώπινες Αξίες και αφετέρου η υιοθέτηση θετικής στάσης & συμπεριφοράς με βάση τις Αξίες αυτές.

 Ειδικότερα επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι:

 • Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε θέματα προσωπικών και κοινωνικών αξιών
 • Να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις τους
 • Να κατανοήσουν και να διερευνήσουν βασικές προσωπικές και κοινωνικές Αξίες Ζωής.
 • Να βιώσουν την εμπειρία των «Αξιών» ποικιλοτρόπως μέσα από αφηγήσεις, συζητήσεις, δρώμενα, ζωγραφική, τραγούδια, παιχνίδια…
 • Να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία τους
 • Να νιώσουν υπεύθυνοι για τις επιλογές τους
 • Να εστιάσουν στ’ αποτελέσματα της κάθε αξίας και τις αρνητικές συνέπειες της έλλειψής της
 • Να αναπτυχθούν συναισθήματα και στάσεις σεβασμού και αποδοχής απέναντι στο διαφορετικό
 • Να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης & ασφάλειας στην τάξη
 • Να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση και η διάθεση προσφοράς
 • Να αναδειχθεί πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί στο να δουν την εκπαίδευση ως μια ευκαιρία τόσο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών/τριών όσο και για την εγκαθίδρυση μιας πιο δίκαιης μελλοντικής κοινωνίας.

 

Θεματικές ενότητες:

 • Αγάπη (ενδοπροσωπική), Ειρήνη (ενδοπροσωπική), Σεβασμός (διαπροσωπική)
 • Εργασία(ενδοπροσωπική), Συνεργασία (διαπροσωπική) , Υπευθυνότητα (ενδοπροσωπική),
 • Απλότητα (ενδοπροσωπική), Ταπεινοφροσύνη(ενδοπροσωπική), Ενότητα (διαπροσωπική)
 • Ανεκτικότητα (ενδοπροσωπική), Τιμιότητα (ενδοπροσωπική), Δικαιοσύνη (διαπροσωπική)
 • Ελευθερία (ενδοπροσωπική) , Ευτυχία (ενδοπροσωπική)
 • Αλληλεγγύη, Προσφορά & Μοίρασμα (Διαπροσωπικές)

Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου

 • Οκτώβριος: Προεργασία / συγκρότηση Δικτύου – Πρόσκληση & εκδήλωση ενδιαφέροντος
 • Νοέμβριος: Προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό – Κατάθεση σχεδίων υλοποίησης του προγράμματος – Απόφαση ίδρυσης Δικτύου
 • Δεκέμβριος – Μάιος: Επιμορφωτικές συναντήσεις και δραστηριότητες στην τάξη
 • Μάιος & Ιούνιος: Προαιρετική παρουσίαση παραγώγων (εκθέσεις, θεατρικά, προβολές…)
 • Ιούνιος: Απολογισμός και αξιολόγηση του Δικτύου

 Παροχές Δικτύου:

 • Εκπαιδευτικό υλικό με προτάσεις δραστηριοτήτων, βασισμένο σε πέντε εκπαιδευτικά εργαλεία και πολλές πηγές
 • Επιμορφωτικές συναντήσεις για κάθε θεματική ενότητα
 • Ιστότοπο για ενημέρωση και ανάρτηση των εργασιών
 • Ενημέρωση για εκδηλώσεις προαιρετικής παρουσίασης των έργων των μαθητών/τριών
 • Δυνατότητα πιθανής συνεργασίας με σχετικούς φορείς
 • Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους εκπαιδευτικούς
 • Συνεχής υποστήριξη

 Αξιολόγηση: Θα χρησιμοποιηθούν μοντέλα στοχοκεντρικής αξιολόγησης

 Συντονιστική επιτροπή

 • Τομπούλογλου Ιωάννης, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης ΠΕ Αν. Θεσσαλονίκης
 • Παππά Άννα, Δασκάλα, Διευθύντρια 18ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης
 • Παπαϊωάννου Αικατερίνη, Δασκάλα
 • Ζησοπούλου Αθηνά, Νηπιαγωγός
 • Ζησοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός
Advertisements