Δ Ι Κ Τ Υ Ο «ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΝΑΣ ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η ανταπόκριση των παιδιών και η δεκτικότητά τους χαρακτηρίστηκε μεγάλη έως πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον για τις ιστορίες, τα βίντεο και τα σενάρια.

Αναφέρθηκαν συχνά στα οφέλη για τους/τις μαθητές/τριες η υιοθέτηση θετικών στάσεων, το ευχάριστο βίωμα των Αξιών, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της διάθεσης προσφοράς, ο στοχασμός & η συγκίνηση, η ορθή λήψη αποφάσεων, η εξωστρέφεια των συναισθημάτων και η βελτίωση των σχέσεων. Επίσης αναφέρθηκε η ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας, προσφυγιάς, διαφορετικότητας κλπ.

Στα προσωπικά οφέλη των εκπαιδευτικών η καλύτερη κατανόηση του ψυχισμού των παιδιών, η ηθική ικανοποίηση & χαρά, η άψογη συνεργασία με γονείς και η υψηλή αποδοχή και βελτίωση της διαχείρισης των συγκρούσεων.

Το εκπαιδευτικό υλικό κρίθηκε από την πλειοψηφία επαρκές,  ικανοποιητικό, βοηθητικό, ενέπνευσε ιδέες και λειτούργησε ως βάση  περιεχομένου. Χρησιμοποιήθηκε επίσης σε μεγάλο βαθμό η σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. Τα υποστηρικτικά σεμινάρια  κρίθηκαν πολύ χρήσιμα και εποικοδομητικά αν και μια σημαντική μερίδα των εκπαιδευτικών του Δικτύου δεν μπόρεσε να συμμετάσχει τακτικά σε αυτά. Πολύ θετικός χαρακτηρίστηκε ο βιωματικός χαρακτήρας των εργαστηρίων.

Στις εκδηλώσεις παρουσίασης των προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες και στις κεντρικές εκδηλώσεις της Αγωγής Υγείας παρουσιάστηκαν εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικά έργα, τραγούδια κλπ.   Στην ιστοσελίδα του Δικτύου έντεκα σχολεία εμφάνισαν παράγωγα του προγράμματος (περιγραφές, φωτογραφίες, βίντεο, powerpoint, ιδέες, προτάσεις, θεατρικά δρώμενα, εικαστικά κλπ.

Αναφέρθηκε η διάχυση του προγράμματος ως σημαντικός στόχος σε κάποιες τάξεις ενώ δυσκολίες δεν παρουσιάστηκαν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αναφέρθηκε όμως  η πίεση του χρόνου, η αδυναμία έκφρασης συναισθημάτων, η δυσκολία μεταφοράς των λόγων στην πράξη, η ανομοιογένεια της τάξης κλπ.

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Advertisements